Referenties

Nieuwbouw Motorcycle Storehouse Groningen

Opdrachtgever: Kromme Beheer B.V.

TVM Verzekeringen Hoogeveen

Opdrachtgever: TVM Verzekeringen

Tresoar Leeuwarden

Opdrachtgever: Tresoar Leeuwarden

It Fryske Gea Eernewoude

Opdrachtgever: It Fryske Gea – Olterterp

Rechtbank Assen

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst

Belastingkantoor Leeuwarden

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst

Gemeente Opsterland

Opdrachtgever: Gemeente Opsterland